Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 1. marca 2007

Zadeva F-84/05

Wineke Neirinck

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Začasni uslužbenec – Dopustnost – Zahteva v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov – Načelo varstva legitimnih pričakovanj – Domnevna obljuba zaposlitve“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero W. Neirinck predlaga razglasitev ničnosti implicitne odločbe o zavrnitvi njenega odškodninskega zahtevka in, po potrebi, izrecne odločbe o zavrnitvi njene pritožbe ter dodelitev odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpela zaradi kršitve domnevne obljube Komisije, da jo bo zaposlila v Preiskovalnem in disciplinskem uradu.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Načela – Varstvo legitimnih pričakovanj


Dejstvo, da je imel vodja službe stike s kandidatom za delovno mesto začasnega uslužbenca, da bi preučil možnost njegove vključitve v svojo ekipo, in da mu je izrazil željo po taki vključitvi, ne pomeni, da je pri kandidatu nastalo legitimno pričakovanje glede zaposlitve, če noben dokument uprave ne izraža resnične obljube o zaposlitvi, nasprotno, drugi uradniki, pristojni na področju zaposlovanja, so zadevno osebo obvestili o dvomih glede take možnosti.

(Glej točke od 81 do 85.)