Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2007. március 29.

F‑39/06. sz. ügy

Olivier Chassagne

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Díjazás – Éves utazási költség – Francia tengerentúli megyéből származó tisztviselőkre vonatkozó rendelkezések – A módosított személyzeti szabályzat VII. mellékletének 8. cikke – Jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalan kereset”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben O. Chassagne egyrészt a 2005. júliusi illetményelszámolásával szemben 2005. szeptember 23‑án benyújtott panaszát elutasító bizottsági határozat, valamint lényegében az említett illetményelszámolás megsemmisítését, másrészt az őt állítólagosan ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Személyzeti szabályzat – Módosítás

(Személyzeti szabályzat; 723/2004 tanácsi rendelet)

2.      Tisztviselők – Kereset – A tisztviselő éves utazási költségei megtérítésének kérdésére vonatkozó kereset

(EK 241. cikk és EK 299. cikk, (2) és (3) bekezdés; Személyzeti szabályzat, 91. cikk, VII. melléklet, 8. cikk)

1.      A tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító közösségi rendelet elfogadása nem lehet érvénytelen amiatt, hogy nem tették közzé az Európai Unió intézményei tisztviselőinek helyzetére vonatkozó rendelkezések egységes szerkezetbe foglalt változatát. Valamely szabályozás érvényessége ugyanis az Európai Unió Hivatalos Lapjában való szabályos közzétételétől függ, amely alakszerűségi követelmény mind az említett személyzeti szabályzatot megállapító eredeti rendelet, mind az azt módosító későbbi rendeletek – köztük legutóbb a 723/2004 rendelet – esetében teljesült. A személyzeti szabályzat egységes szerkezetbe foglalt változata mindenesetre hozzáférhető a Bizottság belső számítógépes hálózatán, illetve szolgálatba lépése alkalmával minden tisztviselő megkapja azt nyomtatott formában. Ezenfelül nincs olyan jogi szabály, amely előírná a személyzeti szabályzat egységes szerkezetbe foglalt változatának vagy a személyzeti szabályzat jövőbeli reformjának hatásaira vonatkozó tanulmányok közzétételének kötelezettségét, sem olyan, amely meghatározná a személyi állománynak szánt információk közzétételének módját, ahogyan olyan rendelkezés sincs, amely a személyzeti szabályzat előírásainak érvényességét ilyen közzétételi módtól tenné függővé. Azonos következtetést kell levonni az Európai Unió polgárainak a módosított személyzeti szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegére vonatkozó állítólagos információhiányát illetően is. Ennélfogva a módosított személyzeti szabályzat jogszerűségét, egészében véve, nem lehet kétségbe vonni az átláthatóság, a demokrácia és a jogbiztonság elveinek megsértése miatt.

(lásd a 22–25. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑100/92. sz., La Pietra kontra Bizottság ügyben 1994. március 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑83. és II‑275. o.) 45. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑43/05. sz., Chassagne kontra Bizottság ügyben 2007. január 23‑án hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 109. és 110. pontja.

2.      Az Európai Közösségek tisztviselője éves utazási költségei megtérítésének kérdésére vonatkozó jogvita keretében a felperes nem hivatkozhat megalapozottan az európai közszolgálatra vonatkozó valamely rendelet jogellenességére, azon az alapon, hogy ez a rendelet az EK 299. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott területek javára nem tartalmaz sajátos szabályokat, mivel e megtérítés kérdése kívül esik a Szerződés fent említett rendelkezéseinek normatív hatályán.

(lásd a 27. pontot)