Language of document : ECLI:EU:F:2007:32

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

1. märts 2007

Kohtuasi F‑72/05


Mohammad Reza Fardoom ja Michael Ashbrook

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Kulude hüvitamine – Lähetuskulud – Ametiühingualase tegevusega seoses esitatud lähetustaotluste allkirjastamisest keeldumine – Põhjendatud huvi – Vastuvõetamatus

Ese:      Hagi, mille esitasid EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel M. R. Fardoom ja M. Ashbrook ning mille ese on nõue tühistada personali ja halduse peadirektoraadi üksuse „Sotsiaaldialoog, suhted liikmesriikide avalike teenistusega ja laienemist käsitlevad horisontaalküsimused” juhataja 4. novembri 2004. aasta otsused, millega keelduti selliste lähetustaotluste allakirjastamisest, mis puudutasid 13. septembri 2004. aasta kohtumisel osalemist, mille korraldas halduse, auditi ja pettusevastase võitluse eest vastutav komisjoni liige.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.


Kokkuvõte


Ametnikud – Hagi – Põhjendatud huvi

(Personalieeskirjad, artikli 60 esimene lõik ja artiklid 90 ja 91)

Ametnikul ei ole tekkinud ja jätkuvat huvi esitada tühistamishagi sellise otsuse peale, millega keelduti allkirjastamast „kuludeta” lähetustaotlust ehk sellist, milles ei sisaldunud transpordikulude ja päevarahade hüvitamine, kui see keeldumine ei tähendanud seda, et ametniku puudumise võrra vähendati tema põhipuhkust. Kuna vaidlustatud otsus ei mõjuta kuidagi tema rahalist seisundit, siis ei või ta tugineda pelgalt ja käesoleval juhul suures osas hüpoteetilisele huvile, mis põhineb administratsiooni võimalusel vähendada põhipuhkust tulevikus.

(vt punktid 35–37)