Language of document : ECLI:EU:F:2007:32

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

1 päivänä maaliskuuta 2007

Asia F-72/05

Mohammad Reza Fardoom ja Michael Ashbrook

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Kulukorvaus – Virkamatkakulut – Kieltäytyminen allekirjoittamasta ammattiyhdistystoiminnan yhteydessä haettuja matkamääräyksiä – Oikeussuojan tarve – Tutkimatta jättäminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Mohammad Reza Fardoom ja Michael Ashbrook vaativat kumoamaan pääosaston ”Henkilöstö ja hallinto” ”sosiaalinen vuoropuhelu, yhteydet kansallisiin virkamiehiin ja laajentumista koskevat horisontaaliset kysymykset” -nimisen yksikön päällikön 4.11.2004 tekemät päätökset, joilla tämä kieltäytyi allekirjoittamasta matkamääräyksiä, jotka oli esitetty, jotta kantajat olisivat voineet osallistua 13.9.2004 hallinnollisista asioista, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komission jäsenen järjestämään kokoukseen

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Oikeussuojan tarve

(Henkilöstösääntöjen 60 artiklan 1 kohta, 90 ja 91 artikla)

Virkamiehelle ei ole syntynyt todellista intressiä nostaa kumoamiskanne päätöksestä, jolla on kieltäydytty allekirjoittamasta matkamääräystä ”kuluitta” eli siten, että siihen ei sisälly matkakulujen korvaamista eikä päivärahoja, jos tämä kieltäytyminen ei ole merkinnyt sitä, että virkamiehen poissaolo olisi vähennetty hänen vuosilomastaan. Koska riidanalaisen päätöksen kumoaminen ei näet vaikuta mitenkään hänen taloudelliseen tilanteeseensa, hän ei voi vedota pelkästään tässä tapauksessa suureksi osaksi hypoteettiseen intressiin, joka perustuisi hallinnon mahdollisuuteen tehdä tällainen vähennys tulevaisuudessa.

(ks. 35–37 kohta)