Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK

ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2007. március 27.

F‑11/07. AJ. sz. ügy

António Henriques Montes Dória

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Költségmentesség”

Tárgy: A. H. Montes Dória arra irányuló kérelme, hogy az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikke alapján – amely az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2‑i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében ez utóbbi bíróság eljárási szabályzatának hatálybalépéséig a Közszolgálati Törvényszékre is megfelelően alkalmazandó – költségmentességben részesülhessen.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a költségmentesség iránti kérelmet elutasítja.

Összefoglaló

Eljárás – Költségmentesség iránti kérelem – Az elrendelés feltételei

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 94. cikk, 3. §; személyzeti szabályzat, 48. cikk; 2004/752 tanácsi határozat 3. cikk, (4) bekezdés)

Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 94. cikkének (3) bekezdése értelmében el kell utasítani a költségmentesség iránti kérelmet a nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset esetében. Ez a helyzet olyan tisztviselő keresetét illetően, akinek elfogadták a lemondását, és aki az állományba való újrafelvételét megtagadó határozat megsemmisítését kéri, jóllehet a lemondó nyilatkozata korábban nem képezte tárgyát semmisség megállapítása iránti kérelemnek a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke szerinti eljárás alapján. Az ilyen újrafelvételi kérelem elemezhető a lemondó nyilatkozat visszavonásaként, amely a végleges lemondással szemben semmilyen joghatást nem válthat ki, vagy valamely állás iránti önkéntes pályázatként, amelynek az elutasítása – mivel az informális jellegét kötelezően megőrző pályázatról van szó – nem minősül sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 3–10. és 12. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑7/98., T‑208/98. és T‑109/99. sz., De Nicola kontra EBB egyesített ügyekben 2001. február 23‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑49. és II‑185. o.) 119., 287–307. pontja; T‑406/04. sz., Bonnet kontra Bíróság ügyben 2006. október 17‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑213. és II‑A‑2‑1097. o.) 33. pontja.