Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

27 martie 2007

Cauza F‑11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care domnul Montes Dória solicită să îi fie acordat beneficiul asistenței judiciare, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului Funcției Publice, potrivit articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142), până la intrarea în vigoare a regulamentului de procedură al acestuia din urmă

Decizia: Respinge cererea de asistență judiciară.

Sumarul ordonanței

Procedură — Cerere de acordare a asistenței judiciare gratuite — Condiții de acordare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 alin. (3); Statutul funcționarilor, art. 48; Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]

Trebuie respinsă, în temeiul articolului 94 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, cererea de acordare a asistenței judiciare gratuite în cazul unei acțiuni vădit inadmisibile. Se încadrează în această categorie acțiunea unui funcționar a cărui demisie a fost acceptată și care vrea să obțină anularea refuzului de a‑l reîncadra în muncă, în condițiile în care declarația sa de demisie nu a făcut anterior obiectul unei cereri de constatare a nulității acesteia potrivit procedurii prevăzute la articolele 90 și 91 din Statutul funcționarilor. Într‑adevăr, o astfel de cerere de reîncadrare în muncă poate fi considerată fie o retragere a declarației de demisie, care nu poate produce niciun efect juridic în raport cu o demisie definitivă, fie o prezentare spontană a unei candidaturi pentru un loc de muncă, a cărei respingere, fiind vorba despre o candidatură care prezintă în mod necesar un caracter informal, nu constituie un act care lezează.

(a se vedea punctele 3-10 și 12)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 23 februarie 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 și T‑109/99, RecFP, p. I‑A‑49 și II‑185, punctele 119 și 287-307; 17 octombrie 2006, Bonnet/Curtea de Justiție, T‑406/04, RecFP, p. I‑A‑2‑213 și II‑A‑2‑1097, punctul 33