Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 27. marca 2007

Zadeva F-11/07 AJ

António Henriques Montes Dória

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Pravna pomoč“

Predmet: Vloga, s katero A. H. Montes Dória prosi, da se mu odobri pravna pomoč na podlagi člena 94 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7) do začetka veljavnosti poslovnika zadnjenavedenega sodišča.

Odločitev: Vloga za pravno pomoč se zavrne.

Povzetek

Postopek – Vloga za brezplačno pravno pomoč – Pogoji za odobritev

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 94(3); Kadrovski predpisi za uradnike, člen 48; Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))

Na podlagi člena 94(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje je treba zavrniti vlogo za brezplačno pravno pomoč, če je tožba očitno nedopustna. Tako je v primeru tožbe uradnika, čigar odstop je bil sprejet in ki želi doseči razglasitev ničnosti zavrnitve njegove ponovne zaposlitve, čeprav njegova izjava o odstopu predhodno ni bila predmet predloga za ugotovitev njene ničnosti po postopku iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov. Taka prošnja za ponovno zaposlitev se namreč lahko šteje za preklic njegove izjave o odstopu, ki ne more imeti nobenega pravnega učinka zaradi dokončnega odstopa, ali za spontano prijavo na delovno mesto, katere zavrnitev – ker gre za prijavo, ki nujno ostane neuradna – ni akt, ki posega v položaj.

(Glej točke od 3 do 10 in 12.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 23. februar 2001, De Nicola proti EIB, združene zadeve T‑7/98, T‑208/98 in T‑109/99, RecFP, str. I‑A‑49 in II‑185, točke 119 in od 287 do 307; 17. oktober 2006, Bonnet proti Sodišču, T‑406/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑213 in II‑A‑2‑1097, točka 33.