Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

13 март 2007 година

Дело F-1/07 R

Olivier Chassagne

срещу

Комисия на Европейските общности

„Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Липса“

Предмет: Молба, подадена на основание членове 242 ЕО, 243 ЕО, 157 ЕА и 158 ЕА, с която г‑н Chassagne иска спиране на изпълнението на решението на Комисията от 17 ноември 2006 г. за определяне на списъка на длъжностните лица, повишени в степен А*11 в рамките на процедурата за повишаване за 2006 г., публикувано на същата дата в Известие за администрацията № 55‑2006

Решение: Отхвърля искането за допускане на обезпечение. Съдът на публичната служба не се произнася по разноските.

Резюме

Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда

(член 242 ЕО ; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд