Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

13. marts 2007

Sag F-1/07 R

Olivier Chassagne

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelse – uopsættelighed – foreligger ikke«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 242 EF, 243 EF, 157 EA og 158 EA, hvorved Olivier Chassagne har nedlagt påstand om udsættelse af gennemførelsen af afgørelse truffet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber den 17. november 2006 om fastsættelse af listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2006, og som blev offentliggjort samme dag i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006.

Udfald: Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – betingelser for udsættelse – uopsættelighed – alvorligt og uopretteligt tab

(Art. 242 EF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2)