Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

13. märts 2007

Kohtuasi F‑1/07 R

Olivier Chassagne

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      Hagi, mille on EÜ artikli 242, EÜ artikli 243, EA artikli 157 ja EA artikli 158 alusel esitanud O. Chassagne ja mille ese on sellise komisjoni 17. novembri 2006. aasta otsuse kohaldamise peatamise taotlus, millega kinnitati 2006. aasta edutamise raames palgaastmele A*11 edutatud ametnike nimekiri, ning mis avaldati samal kuupäeva Haldusteatajas nr 55‑2006.

Otsus: Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Raske ja korvamatu kahju

(EÜ artikkel 242; Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 104 lõige 2)