Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 13. marca 2007

Vec F‑1/07 R

Olivier Chassagne

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Predbežné opatrenie – Návrh na odklad výkonu – Naliehavosť – Absencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 242 ES, 243 ES, a článkov 157 AE a 158 AE, ktorou O. Chassagne navrhuje odklad výkonu rozhodnutia Komisie zo 17. novembra 2006 stanovujúceho zoznam zamestnancov povýšených do triedy A*11 na základe povyšovania v roku 2006, uverejnený v rovnaký deň v Administratívnych informáciách č. 55‑2006

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Predbežné opatrenie – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma

(Článok 242 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)