Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 13. marca 2007

Zadeva F-1/07 R

Olivier Chassagne

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Izdaja začasne odredbe – Predlog za odlog izvršitve – Nujnost – Neobstoj“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 242 ES in 243 ES ter členov 157 AE in 158 AE, s katero O. Chassagne predlaga odlog izvršitve odločbe Komisije z dne 17. novembra 2006 o določitvi seznama uradnikov, ki so napredovali v naziv A*11 v napredovalnem obdobju 2006, objavljeno isti dan v Uradnih obvestilih št. 55-2006.

Odločitev: Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

Izdaja začasne odredbe – Odlog izvršitve – Pogoji za odobritev – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda

(člen 242 ES, Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 104(2))