Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

BESLUT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 13 mars 2007

Mål F-1/07 R

Olivier Chassagne

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställighet – Krav på skyndsamhet – Föreligger inte”

Saken: Ansökan enligt artiklarna 242EG, 243 EG, 157 EA och 158 EA, genom vilken Olivier Chassagne har yrkat uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut av den 17 november 2006 om upprättande av en förteckning av tjänstemän som befordrats till tjänstegrad A*11 för befordringsomgång år 2006, vilken offentliggjordes samma dag i Administrativa meddelanden nr 55-2006.

Avgörande: Ansökan om interimistiskt förfarande avslås. Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Sammanfattning

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Villkor för beviljande – Krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada

(Artikel 242 EG, förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 104.2)