Language of document : ECLI:EU:F:2007:24

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. vasario 13 d.

Byla F‑62/06

Daniela Guarneri

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Išlaikomo vaiko pašalpa – Nacionalinėms pašalpoms taikoma kumuliacijos draudimo taisyklė“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo D. Guarneri prašo, pirma, panaikinti 2005 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimą remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalimi išskaičiuoti iš jos gautų išmokų vaikui išlaikyti Belgijos našlaičio išmoką ir, antra, panaikinti 2006 m. vasario 14 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti dėl 2005 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo ieškovės pateiktą skundą.

Sprendimas: Panaikinti 2005 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimą tiek, kiek juo Belgijos išmokėtos našlaičio išmokos suma išskaičiuota iš ieškovei skirtos išmokos vaikui išlaikyti. Atmesti kitus reikalavimus. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Komisijos. Taryba, į bylą įstojusi šalis, padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos išmokos – Išmoka vaikui išlaikyti

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalis)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio dėl šeimos išmokų 2 dalyje, įtvirtintą kumuliacijos draudimo taisyklę panašiomis yra laikomos tik tą patį tikslą turinčios ir panašaus pobūdžio išmokos. Sprendžiant, ar išmokos yra panašaus pobūdžio lemiamas kriterijus yra šių išmokų tikslas.

Belgijos našlaičio išmokos tikslas nėra tapatus Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos išmokos vaikui išlaikyti tikslui. Iš tiesų belgiška išmoka skirta ne kasdienėms vaiko priežiūros ir mokslo išlaidoms kompensuoti, bet ypatingų išlaidų, kurių patyrė likęs gyvas vienas iš tėvų, netekęs dalies mirusiojo sutuoktinio pajamų, kurias šis skirdavo šiai priežiūrai ir mokslui, kai buvo gyvas, kompensuoti. Taigi ši išmoka užtikrina ypatingus našlaičio poreikius ir yra finansinė pagalba asmeniui, kuriam vienam tenka išlaikyti šeimą. Išmoka skiriama ne realiai vaiko priežiūrai, bet dėl kitos priežasties – dėl rizikos atsiradimo fakto, t. y. vieno iš vaiko tėvų mirties.

(žr. 34, 42, 45 ir 46 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1977 m. spalio 13 d. Sprendimo Deboeck prieš Komisiją, 106/76, Rink. p. 1623, 16 punktas; 1977 m. spalio 13 d. Sprendimo Emer prieš Komisiją, 14/77, Rink. p. 1683, 15 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1996 m. birželio 11 d. Sprendimo Pavan prieš Parlamentą, T‑147/95, Rink. VT p. I‑A‑291 ir II‑861, 41 punktas; 2006 m. sausio 25 d. Sprendimo Weißenfels prieš Parlamentą, T‑33/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑1 ir II‑A‑2‑1, 47 punktas.