Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE
(harmadik tanács)

2007. február 14.

F‑1/06. sz. ügy

Juan Miguel Fernández Ortiz

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő – Elbocsátás a próbaidő végén”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. M. Fernández Ortiz a próbaideje végén történő elbocsátását kimondó bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk, (3) és (4) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk, (3) és (4) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk, (3) bekezdés)

4.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk, (3) és (5) bekezdés)

1.      A személyzeti szabályzat 34. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi a kinevezésre jogosult hatóság számára, hogy szakmai alkalmatlanság esetén elbocsássa a tisztviselőt, és az ott előírt határidők nem értelmezhetők úgy, hogy az említett hatóságnak minden esetben a próbaidő lejárta előtt kellene döntenie, és a próbaidős tisztviselőt csupán ezen időszak eltelte előtt volna lehetősége jogszerűen elbocsátani.

Mindazonáltal a kinevezésre jogosult hatóság kötelező határidőn belüli cselekvésre vonatkozó kötelezettségének hiánya nem mentesíti e hatóságot az ésszerű határidőn belüli döntéshozatal kötelezettsége alól, mivel köteles minden tisztviselőt a személyzeti szabályzatra nézve szabályos státuszba helyezni.

Annak megállapításához, hogy a kinevezésre jogosult hatóság ésszerű határidőn belül határozott‑e, azt a határidőt kell figyelembe venni, amely az érdekeltre vonatkozó, próbaidő végi értékelés elkészítése és az érdekelttel való közlése időpontjában kezd el telni.

(lásd a 41., 44. és 45. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 99/77. sz., D’Auria kontra Bizottság ügyben 1978. június 1‑jén hozott ítéletének (EBHT 1978., 1267. o.) 18. és 19. pontja; 10/72. és 47/72. sz., Di Pillo kontra Bizottság egyesített ügyekben 1973. július 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1973., 763. o.) 9. pontja; 92/75. sz., Van de Roy kontra Bizottság ügyben 1976. február 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1976., 343. o.) 12. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat egyetlen rendelkezéséből sem következik, hogy azt a próbaidős tisztviselőt, akiről kedvezőtlen próbaidő végi jelentés készül, hallgatólagosan véglegesíteni lehetne önmagában a próbaidő leteltének tényénél fogva. A próbaidő léte, annak meghosszabbításának lehetősége és a személyzeti szabályzat 34. cikkének (3) bekezdésében előírt elbocsátási eljárás mind arról tanúskodik, hogy a próbaidős tisztviselőnek nincs feltétlen joga a véglegesítésre a próbaidő leteltekor, hanem csupán lehetősége, ugyanis a próbaidős tisztviselőnek a véglegesítéshez bizonyítania kell, hogy rendelkezik a megfelelő szakmai képességekkel.

(lásd az 53. és 55. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság fent hivatkozott Di Pillo kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének 9. pontja.

3.      A próbaidő végi értékelés elkészítésére a személyzeti szabályzat 34. cikkének (3) bekezdésében előírt határidő elmulasztása olyan szabálytalanságnak minősül, amely sajnálatos ugyan, de nem kérdőjelezi meg ezen értékelések érvényességét, ha azokra az érdekelt megfelelő határidőn belül észrevételeket tehetett, lehetővé téve ezáltal a kinevezésre jogosult hatóság számára, hogy elkészítse az értékelést, eleget téve kötelezettségének.

A próbaidő meghosszabbításáról szóló határozat közlésének késedelme szintén nem érinti e határozat jogszerűségét, ha az érdekeltet az adminisztráció megfelelő módon, kellő időben tájékoztatta arról, hogy próbaideje folytatódik, és nem tartotta őt sem bizonytalanságban, sem „jogilag üres” helyzetben.

(lásd az 59–62. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 98/81. sz., Munk kontra Bizottság ügyben 1982. március 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1982., 1155. o.) 8. és 9. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑96/95. sz., Rozand‑Lambiotte kontra Bizottság ügyben 1997. március 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑35. és II‑97. o.) 72. pontja.

4.      A személyzeti szabályzat 34. cikke értelmében a kinevezésre jogosult hatóság rendelkezésére álló azon lehetőség, hogy elbocsássa a próbaidős tisztviselőt, és ne helyezze a véglegesített tisztviselők státuszába, a közösségi közszolgálatban alkalmazandó semmiféle általános elvet nem sért.

Az elbocsátás nem tekinthető a gondos ügyintézés elvébe vagy bármely más általános elvbe ütközőnek, sem az érdekelt alapvető jogait sértő intézkedésnek, ha a próbaidős tisztviselőt állományban tartották a kinevezésre jogosult hatóság határozatáig, ezen időszak alatt folyósították díjazását, ésszerű időn belül értesült helyzetének megállapításáról, ráadásul a személyzeti szabályzat 34. cikkének (5) bekezdésében előírt juttatásra is számíthat.

(lásd a 69. és 70. pontot)