Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS (esimene koda)

30. juuni 2008

Kohtuasi F‑59/07

Pierre-Alexis Feral

versus

Euroopa Liidu Regioonide Komitee

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles P.‑A. Feral palub tühistada Regioonide Komitee haldusdirektori 26. juuli 2006. aasta otsus nõuda tagasi hagejale makstud summad tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest sellele osale tema töötasust, mis kanti 2003. aasta märtsist kuni 2005. aasta maini üle Prantsusmaale, samuti tühistada sama direktori 4. detsembri 2006. aasta otsus, millega selle summa suuruseks määrati 3600,16 eurot, mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja kõnealune summa koos viivitusintressidega, kohustada kostjat maksma summa, mis hageja oleks pidanud saama tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest sellele osale tema töötasust, mis oleks tulnud 2005. aasta juunist alates Prantsusmaale üle kanda, kohustada Regioonide Komiteed kandma jätkuvalt osa hageja töötasust üle Prantsusmaale, kohaldades seejuures paranduskoefitsienti.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑59/07: Feral vs. Regioonide Komitee Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Regioonide Komitee maksab hagejale 3750 euro suuruse summa, katmaks poole hageja kohtukuludest. Hageja kannab ise ülejäänud poole oma kohtukuludest. Regioonide Komitee kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)