Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2008 m. birželio 10 d.

Byla F‑40/07

Cécile Baudelet‑Leclaire

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Neįrašymas į rezervo sąrašą – Vienodas požiūris“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo C. Baudelet‑Leclaire iš esmės prašo panaikinti atvirą konkursą EPSO/AST/7/05, surengtą asistentų „finansų valdymo / apskaitos“ ir „sutarčių / projektų valdymo“ srityse rezervo sąrašui sudaryti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Vienodas požiūris – Įdarbinimas – Konkursas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 5 straipsnis)

Kalbant apie atvirą konkursą, skirtą įsidarbinti Bendrijų viešojoje tarnyboje, kuriame gali dalyvauti kandidatai, dirbę ar dirbantys institucijos tarnyboje, ir kandidatai, neturintys tokios profesinės patirties, reikia nurodyti, kad remiantis statistiniais duomenimis, kurie rodo, kad pirmosios grupės kandidatų, laimėjusių konkursą, procentas yra didesnis, negalima preziumuoti, jog vienai ar kitai grupei priklausantys kandidatai yra diskriminuojami, nes šis skirtumas gali būti paaiškintas įvairiomis objektyviomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, geresniu konkurso srities išmanymu.

(žr. 41, 43 ir 44 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. gegužės 31 d. Sprendimo Gibault prieš Komisiją, T‑294/03, Rink. VT p. I‑A‑141 ir II‑635, 53 punktas; 2005 m. lapkričio 30 d. Sprendimo Vanlangendonck prieš Komisiją, T‑361/03, Rink. VT p. I‑A‑377 ir II‑1709, 52 punktas; 2008 m. kovo 12 d. Sprendimo Giannini prieš Komisiją, T‑100/04, Rink. p. I‑0000, 157 punktas.