Language of document : ECLI:EU:F:2008:73

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

10 iunie 2008

Cauza F‑40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Concurs general – Neînscriere pe lista de rezervă – Egalitate de tratament”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Baudelet-Leclaire solicită, în esență, anularea concursului general EPSO/AST/7/05, organizat în scopul constituirii unei liste de rezervă în vederea recrutării de asistenți (AST 3) în domeniile „gestiune financiară/contabilitate” și „gestiunea contractelor/proiectelor”

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Egalitate de tratament – Recrutare – Concurs

(Statutul funcționarilor, anexa III art. 5)

În cadrul unui concurs general pentru accesul la funcția publică comunitară, deschis atât candidaților care au lucrat sau care lucrează în serviciul unei instituții, cât și candidaților lipsiți de o astfel de experiență profesională, datele statistice care arată o rată de succes mai ridicată a candidaților din prima categorie nu permit să se prezume existența unui tratament discriminatoriu între candidații care fac parte din una sau din cealaltă categorie, această diferență putând fi explicată prin mai multe elemente obiective, cum ar fi, spre exemplu, o mai bună cunoaștere a domeniului concursului.

(a se vedea punctele 41, 43 și 44)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 31 mai 2005, Gibault/Comisia, T‑294/03, RecFP, p. I‑A‑141 și II‑635, punctul 53; 30 noiembrie 2005, Vanlangendonck/Comisia, T‑361/03, RecFP, p. I‑A‑377 și II‑1709, punctul 52; 12 martie 2008, Giannini/Comisia, T‑100/04, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 157