Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (pléna)

24. června 2008

Věc F-116/05

Maria Concetta Cerafogli a Paolo Poloni

v.

Evropská centrální banka (ECB)

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Odměny – Metoda výpočtu roční opravy odměn – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku soudu Společenství – Potvrzující akt – Nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článku 36.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojeného ke Smlouvě o ES, kterou se Maria Concetta Cerafogli a Paolo Poloni domáhají zejména zaprvé zrušení svých výplatních pásek od července 2001, tak jak byly vydány ECB v únoru 2005 v důsledku plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2003, Cerafogli a Poloni v. ECB (T‑63/02, Recueil, s. II‑4929), a zadruhé přiznání náhrady škody.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako nepřípustná. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Zaměstnanci Evropské centrální banky – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Potvrzující akt – Vyloučení

(Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, článek 36.2; služební řád úředníků, články 90 a 91; pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky, článek 42)

Na žaloby založené na článku 36.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a na článku 42 pracovního řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky je třeba obdobně použít judikaturu, podle níž aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení je akt, který se bezprostředně a přímo dotýká právního postavení dotyčného, přičemž tuto vlastnost nelze přiznat čistě potvrzujícímu aktu, jak je tomu v případě aktu, který neobsahuje žádnou novou skutečnost ve vztahu k předcházejícímu aktu, který nepříznivě zasáhl do právního postavení.

(viz body 41 až 43)

Odkazy:

Soudní dvůr: 21. ledna 1987, Stroghili v.Účetní dvůr, 204/85, Recueil, s. 389, bod 6

Soud prvního stupně: 7. června 1991, Weyrich v. Komise, T‑14/91, Recueil, s. II‑235, bod 35; 9. června 1998, Biedermann a další v. Účetní dvůr, T‑173/95, Recueil FP, s. I‑A‑273 a II‑831, bod 39