Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (ședință plenară)

24 iunie 2008

Cauza F‑116/05

Maria Concetta Cerafogli și Paolo Poloni

împotriva

Băncii Centrale Europene (BCE)

„Funcție publică – Personal al BCE – Remunerație – Metodă de calcul al ajustării anuale a remunerațiilor – Executarea unei hotărâri a instanței comunitare – Act de confirmare – Inadmisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul CE, prin care doamna Cerafogli și domnul Poloni solicită în esență, pe de o parte, anularea fișelor lor de salariu din luna iulie 2001, astfel cum au fost întocmite de BCE în februarie 2005, în executarea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2003, Cerafogli și Poloni/BCE (T‑63/02, Rec., p. II‑4929), precum și, pe de altă parte, acordarea de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Agenții Băncii Centrale Europene – Acțiune – Act care lezează – Noțiune – Act de confirmare – Excludere

(Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, art. 36.2; Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, art. 42)

Prin analogie, trebuie să se aplice acțiunilor întemeiate pe articolul 36.2 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene și pe articolul 42 din Condițiile de angajare a personalului Băncii jurisprudența potrivit căreia actul care lezează este acela care afectează în mod direct și imediat situația juridică a persoanei interesate, această calitate neputând fi recunoscută pentru un act pur confirmativ, după cum este cazul unui act care nu cuprinde niciun element nou în raport cu un act anterior care lezează.

(a se vedea punctele 41-43)

Trimitere la:

Curte: 21 ianuarie 1987, Stroghili/Curtea de Conturi, 204/85, Rec., p. 389, punctul 6

Tribunalul de Primă Instanță: 7 iunie 1991, Weyrich/Comisia, T‑14/91, Rec., p. II‑235, punctul 35; 9 iunie 1998, Biedermann și alții/Curtea de Conturi, T‑173/95, RecFP, p. I‑A‑273 și II‑831, punctul 39