Language of document : ECLI:EU:F:2008:82

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (občna seja)

z dne 24. junija 2008

Zadeva F-116/05

Maria Concetta Cerafogli in Paolo Poloni

proti

Evropski centralni banki (ECB)

„Javni uslužbenci – Osebje ECB – Osebni prejemki – Metoda izračunavanja letne prilagoditve osebnih prejemkov – Izvršitev sodbe sodišča Skupnosti – Potrditveni akt – Nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 36.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, priloženega k Pogodbi ES, s katero M. C. Cerafogli in P. Poloni predlagata predvsem in v bistvu razglasitev ničnosti njunih plačilnih listov za julij 2001, kot ju je ECB sestavila februarja 2005 ob izvrševanju sodbe Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2003 v zadevi Cerafogli in Poloni proti ECB (T‑63/02, Recueil, str. II-4929), ter dodelitev odškodnine.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Uslužbenci Evropske centralne banke – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Potrditveni akt – Izključitev

(Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, člen 36.2; Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91; Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člen 42)

Za tožbe, vložene na podlagi člena 36.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke in člena 42 Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki, je treba po analogiji uporabiti sodno prakso, po kateri je akt, ki posega v položaj, akt, ki neposredno in takoj vpliva na pravni položaj zainteresirane osebe, vendar kot takega ni mogoče opredeliti izključno potrditvenega akta, kot je akt, ki ne vsebuje nobenega novega elementa v primerjavi s prejšnjim aktom, ki posega v položaj.

(Glej točke od 41 do 43.)

Napotitev na:

Sodišče: 21. januar 1987, Stroghili proti Računskemu sodišču, 204/85, Recueil, str. 389, točka 6;

Sodišče prve stopnje: 7. junij 1991, Weyrich proti Komisiji, T-14/91, Recueil, str. II-235, točka 35; 9. junij 1998, Biedermann in drugi proti Računskemu sodišču, T-173/95, RecFP, str. I-A-273 in II-831, točka 39.