Language of document :

Žaloba podaná dne 6. února 2009 - Vicente Carbajosa a další v. Komise

(Věc F-09/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Isabel Vicente Carbajosa (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí o přijetí a zveřejnění oznámení o výběrových řízeních EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 a rozhodnutí týkajících se oprav předvýběrových testů a písemných zkoušek a známkování ústních zkoušek

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí Komise o zveřejnění a stanovení podmínek pro přijetí a průběh zkoušek u výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08;

zrušit rozhodnutí výběrových komisí výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 týkající se oprav předvýběrových testů a písemných zkoušek a známkování ústních zkoušek;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________