Language of document :

2009. február 6-án benyújtott kereset - Vicente Carbajosa és társai kontra Bizottság

(F-09/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Isabel Vicente Carbajosa és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/116/08 és az EPSO/AD/117/08 jelzésű versenyvizsga-kiírás elfogadásáról és közzétételéről szóló határozat, valamint az előválogató tesztek és az írásbeli vizsgák kijavítására, továbbá a szóbeli vizsgák értékelésére vonatkozó határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak az EPSO/AD/116/08 és az EPSO/AD/117/08 jelzésű versenyvizsgákra vonatkozóan a jelentkezés és a vizsgák menete feltételeinek megállapításáról és közzétételéről szóló határozatait;

semmisítse meg az EPSO/AD/116/08 és az EPSO/AD/117/08 jelzésű versenyvizsgák vizsgabizottságainak az előválogató tesztek és az írásbeli vizsgák kijavítására, valamint a szóbeli vizsgák értékelésére vonatkozó határozatait;

kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

____________