Language of document :

Acțiune introdusă la 6 februarie 2009 - Vicente Carbajosa și alții/Comisia

(Cauza F-09/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei de adoptare și de publicare a anunțurilor de concurs EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 și a deciziilor privind corectarea testelor de preselecție și a probelor scrise, și notarea probelor orale.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor Comisiei de publicare și de stabilire a condițiilor de admitere și de desfășurare a probelor de concurs EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 ;

anularea deciziilor comisiilor de evaluare din cadrul concursurilor EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 privind corectarea testelor de preselecție și a probelor scrise, precum și notarea probelor orale;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________