Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. února 2009 - Stols v. Rada

(Věc F-51/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Rok povýšení 2007 - Srovnávací analýza zásluh - Zjevná chyba v posouzení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Willem Stols (Halsteren, Nizozemsko) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropských společenství (zástupci: M. Bauer a Balta, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AST11 z titulu hodnoceného roku 2007

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 16. července 2007 a 5. února 2008, kterým Rada Evropské unie odmítla povýšit W. Stolse do platové třídy 11 z titulu hodnoceného roku 2007 se zrušují.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 19.7.2008, s. 34.