Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. februar 2009 - Stols mod Rådet

(Sag F-51/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2007 - sammenligning af fortjenester - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Willem Stols (Halsteren, Nederlandene) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved Bauer og Balta, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over ansatte, der blev forfremmet til lønklasse AST 11 i forfremmelsesåret 2007.

Konklusion

Afgørelserne af henholdsvis 16. juli 2007 og 5. februar 2008, hvorved Rådet for Den Europæiske Union afviste at forfremme Willem Stols til lønklasse AST 11 i forfremmelsesåret 2007, annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union afholder sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 183 af 19.7.2008, s. 34.