Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. veebruari 2009. aasta otsus - Stols versus nõukogu

(Kohtuasi F-51/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2007. aasta edutamine - Teenete võrdlev hindamine - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Willem Stols (Halsteren, Madalmaad) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: Bauer ja Balta)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja jäeti välja 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 11 edutatud ametnike loetelust.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada 16. juuli 2007. aasta otsus ja 5. veebruari 2008. aasta otsus, millega Euroopa Liidu Nõukogu keeldus edutamast W. Stolsi 2007. aasta edutamise raames palgaastmele AST 11.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________

1 - ELT C 183, 19.7.2008, lk 34.