Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.2.2009 - Stols v. neuvosto

(Asia F-51/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2007 ylennyskierros - Ansioiden vertailu - ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Willem Stols (Halsteren, Alankomaat) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja M. Balta)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne nimittävän viranomaisen päätöksestä, jolla kantajaa ei otettu palkkaluokkaan AST 11 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2007 ylennyskierroksella

Tuomiolauselma

Euroopan unionin neuvoston 16.7.2007 ja 5.2.2008 tekemät päätökset, joilla se kieltäytyi ylentämästä Stolsin palkkaluokkaan AST 11 vuoden 2007 ylennyskierroksella, kumotaan.

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008, s. 34.