Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 17. februāra spriedums - Stols/Padome

(lieta F-51/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2007. gada paaugstināšana amatā - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vilems Stols [Willem Stols], Halsteren (Nīderlande) (pārstāvji - S. Rodrigess [S. Rodrigues] un K. Bernārs-Glānss [C. Bernard-Glanz], avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauers [M. Bauer]un M. Balta [M. Balta])

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmuma par prasītāja neiekļaušanu ierēdņu sarakstā, kuri 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti amatā pakāpē AST 11, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2007. gada 16. jūlija un 2008. gada 5. februāra lēmumus, ar kuriem Eiropas Savienības Padome 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros atteicās paaugstināt Stolu amatā AST 11 pakāpē;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 283, 19.07.08., 34. lpp.