Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 17 februarie 2009 - Stols/Consiliul

(Cauza F-51/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Promovare - Exerciţiul de promovare 2007 - Examinare comparativă a meritelor - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Willem Stols (Halsteren, Ţările de Jos) (reprezentanți: S. Rodrigues şi C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer şi M. Balta, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN de a nu îl include pe reclamant în lista persoanelor promovate la gradul AST 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007

Dispozitivul

Anulează deciziile din 16 iulie 2007 și din 5 februarie 2008 prin care Consiliul Uniunii Europene a refuzat să îl promoveze pe domnul Stols la gradul AST 11 în cadrul exercițiului de promovare 2007.

Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 183, 19.7.2008, p. 34.