Language of document :

Personaldomstolens dom av den 17 februari 2009 - Stols mot rådet

(Mål F-51/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2007 - Jämförelse av kvalifikationerna - Uppenbart oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Willem Stols (Halsteren, Nederländerna) (ombud: advokaterna S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer et M. Balta)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte föra upp sökanden på förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 11 med anledning av befordringsförfarandet 2007.

Domslut

Besluten av den 16 juli 2007 och den 5 februari 2008 genom vilka Europeiska unionens råd beslutade att inte befordra Willem Stols till lönegrad AST 11 med anledning av befordringsförfarandet 2007 ogiltigförklaras.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 183 du 19. 07. 08, p. 34.