Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. února 2009 - Carvalhal Garcia v. Rada

(Věc F-40/08)1

"Veřejná služba - Bývalí úředníci - Odměna - Příspěvek na vzdělání - Zamítnutí přiznání - Opožděná žaloba - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Carvalhal Garcia (Sines, Portugalsko) (zástupce: Antas da Cunha, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a J. Monteiro, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Rady, které zamítlo udělení příspěvku na vzdělání dcery žalobkyně.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jak zjevně nepřípustná.

Carvalhal Garcia ponese náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 19.7.2008, s. 33.