Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 februari 2009 - Carvalhal Garcia mot rådet

(Mål F-40/08)(1)

(Personalmål - Tidigare tjänstemän - Lön - Utbildningstillägg - Avslag - Talan väckts för sent - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Carvalhal Garcia (Sines, Portugal) (ombud: advokaten Antas da Cunha)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Monteiro)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut att dra in det utbildningstillägg som beviljats till förmån för sökandens dotter.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Carvalhal Garcia ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 183, 19.7.2008, s. 33.