Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.2.2009 - Liotti v. komissio

(Asia F-38/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva kertomus - Vuoden 2006 arviointikierros - Arvioijien soveltamat arviointiperusteet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: B. Eggers ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan urakehitystä vuodelta 2006 koskevan kertomuksen kumoaminen

Tuomiolauselma

Liottin urakehitystä ajalta 1.1.-31.12.2006 koskeva kertomus kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 158, 21.6.2008, s. 26.