Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 17. februāra spriedums - Liotti/Komisija

(lieta F-38/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtēšana - Karjeras attīstības ziņojums - 2006. gada novērtējums - Novērtējuma standarti, ko piemēro novērtētāji

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Amerigo Liotti, Zeningerberga (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - B. Eggers un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasītāja karjeras attīstības ziņojuma par 2006. gadu atcelšana

Rezolutīvā daļa:

A. Liotti karjeras attīstības ziņojumu par laikposmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim atcelt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 158, 21.06.2008., 26. lpp.