Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 17 februarie 2009 - Liotti/Comisia

(Cauza F-38/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Evaluare - Raport asupra evoluției carierei - Exercițiul de evaluare 2006 - Norme de evaluare aplicabile de către notatori)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: B. Eggers şi K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Anularea raportului asupra evoluției carierei reclamantului pentru anul 2006

Dispozitivul

Anulează raportul asupra evoluției carierei domnului Liotti pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2006.

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 158, 21.6.2008, p. 26.