Language of document :

Žaloba podaná 3. februára 2009 - Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

(vec F-10/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Predmet a opis sporu

Na jednej strane, návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná proti vedúcemu personálneho oddelenia z dôvodu obťažovania a, na strane druhej, návrh na zaviazanie žalovanej na náhradu škody, ktorá vznikla žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie riaditeľa nadácie z 29. februára 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne podaná proti vedúcemu personálneho oddelenia z dôvodu obťažovania,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, výslovné rozhodnutie nadácie z 24. októbra 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne z 27. júna 2007 podaná na základe článku 90 ods. 2,

zaviazať nadáciu nahradiť žalobkyni škodu, ktorá sa predbežne odhaduje na 100 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________