Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2008. május 22.

F‑145/06. sz. ügy

César Pascual García

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – Megkövetelt szakmai tapasztalat – A tartaléklistán szereplő pályázó felvételének megtagadása – A vizsgabizottság és a kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk allapján benyújtott kereset, amelyben C. Pascual García, az EPSO/B/23/04. sz. nyílt versenyvizsga (HL C 81 A., 2004. március 31., 17. o.) sikeres pályázója a Bizottság Isprában (Olaszország) található Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre) főigazgatója azon 2006. április 7‑i határozatának megsemmisítését kéri, amellyel az nem vette figyelembe a felperesnek a COM/2005/2969 álláshirdetésben említett álláshelyre vonatkozó pályázatát, továbbá az említett versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistához azt a megjegyzést fűzte, valamint a szervezeti egységeket arról tájékoztatta, hogy a felperes nem nem felelt meg az említett versenyvizsgához kapcsolódó vizsgára bocsátási feltételeknek.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság Közös Kutatóközpontjának főigazgatója által 2006. április 7‑én meghozott azon határozatot, amely nem vette figyelembe a C. Pascual García által a COM/2005/2969. sz. álláshirdetésre benyújtott pályázatot, továbbá az EPSO/B/23/04. sz. versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistához a szervezeti egységeket arról tájékoztató megjegyzést fűzött, hogy a felperes nem felelt meg az említett versenyvizsgához kapcsolódó vizsgára bocsátási feltételeknek. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Versenyvizsga – Képesítéseken és vizsgákon alapuló versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – Szakmai tapasztalat

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 5. cikk)

A közösségi közszolgálatba lépéshez szükséges, képesítéseken és vizsgákon alapuló versenyvizsga pályázói számára a versenyvizsgán való részvétel céljából előírt szakmai tapasztalat követelményét kizárólag a kérdéses versenyvizsgának az ellátandó feladatok általános leírásából következő célja alapján kell értelmezni.

Amikor azt kell értékelni, hogy az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó, a doktori tanulmányok vagy posztgraduális kutatás keretében végzett tevékenység időtartama szakmai tapasztalatként beszámítható‑e, a versenyvizsga‑kiírásnak a tagállami szabályozások sajátosságai fényében történő értelmezése elkerülhetetlenül a különféle állampolgárságú jelöltek közötti eltérő bánásmódhoz vezet, pontosan a posztgraduális rendszerek eltérő jellegéből adódóan. Az ilyen tevékenységet a megkövetelt szakmai tapasztalatnak kell tekinteni, egyrészt ha az valódi és tényleges – leszámítva a tanulmányok során végzett kutatást, amely annyira csekély, hogy csupán másodlagosan és járulékosan jelenne meg –, másrészt, ha e tevékenységért díjazás jár, ezt úgy értve, hogy a díjazás mértéke – még ha nem is éri el a garantált minimálbér összegét – nem járhat semmiféle következménnyel a szakmai tapasztalatnak való minősítésre. Sem az alkalmazotti munkaviszonynak vagy az önálló vállalkozói jogviszonynak a nemzeti jogban való sui generis jellege, sem a jövedelem anyagi fedezetének forrása vagy megnevezése nem lehet döntő a versenyvizsga‑kiírásban megkövetelt szakmai tapasztalatnak való minősítés szempontjából.

Önmagában az a körülmény, hogy a kutatói tevékenység elősegíthette a pályázó képzését és lehetővé tette számára a későbbiekben a doktori fokozat megszerzését, nem lehet akadálya a versenyvizsga‑kiírás szerinti szakmai tapasztalatnak való minősítésnek.

(lásd a 64., 66., 67. és 70. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑456/02. sz. Trojani‑ügyben 2004. szeptember 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑7573. o.) 16. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑50/89. sz., Sparr kontra Bizottság ügyben 1990. május 22‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑207. o.) 18. pontja; T‑101/96. sz., Wolf kontra Bizottság ügyben 1997. november 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑351. o. és II‑949. o.) 74. pontja; T‑329/03. sz., Ricci kontra Bizottság ügyben 2005. március 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑69. o. és II‑315. o.) 52. pontja.