Language of document : ECLI:EU:F:2008:66

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2008. május 22.

F‑101/07. sz. ügy

Philippe Cova

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – A személyzeti szabályzat 7. cikkének (2) bekezdése – Helyettesítési juttatás– Elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset amelyben P. Cova a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága 2007. június 29‑i határozatának megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben e határozat nem biztosította számára egy évet meghaladó időtartamra a személyzeti szabályzat 7. cikkének (2) bekezdésében előírt juttatást.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az irat benyújtásakor való értékelés

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 114. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 78. cikk)

Ha az elfogadhatatlansági kifogás a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához a Közszolgálati Törvényszék saját eljárási szabályzatának hatálybalépését megelőzően benyújtott keresetre vonatkozik, akkor egyrészt a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 78. cikkében szereplő rendelkezéseket, különösen az annak 3. §‑ában rögzített szabályt kell alkalmazni, amely feljogosítja a Közszolgálati Törvényszéket, hogy érdemi vita nélkül, végzéssel határozzon a kérelemről, másrészt az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 114. cikkében hivatkozott, a keresetlevél elfogadhatóságára vonatkozó szabályokat, amelyeket mutatis mutandis alkalmazni kell a Közszolgálati Törvényszékre mindaddig, amíg ez utóbbi eljárási szabályzata hatályba nem lép.

Abban az esetben, ha a keresetlevél kézbesítésére a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának hatálybalépését megelőzően kerül sor, az elfogadhatatlansági kifogás benyújtására nyitva álló határidő – amely a keresetlevél kézbesítésétől kezd telni mind az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 114. cikkének, mind a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 78. cikkének hatálya alatt – a figyelembe veendő határidő szükségszerűen az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatában szereplő, akkor hatályban lévő határidő. A jogbiztonság elvének megfelelően tehát a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának hatálybalépése jogszerűen nem eredményezheti az önálló aktussal benyújtott elfogadhatatlansági kifogás benyújtására nyitva álló, az eljárási szabályzat hatálybalépésekor már megindult határidő csökkenését.

E határidő tiszteletben tartása ellenőrzésének megfelelő időpontja az, amikor az elfogadhatatlansági kifogást a Közszolgálati Törvényszékhez benyújtották, nem pedig e kifogás felperessel való közlésének időpontja.

(lásd a 23., 25. és 26. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑47/92. sz., Lenz kontra Bizottság ügyben 1992. december 14‑én hozott végzésének (EBHT 1992., II‑2523. o.) 34. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑16/05. sz., Falcione kontra Bizottság ügyben 2006. április 26‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑3. o. és II‑A‑1‑7. o.) 84. pontja; F‑82/06. sz., Duyster kontra Bizottság ügyben 2007. december 14‑én hozott végzésének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 40. pontja; F‑80/06. sz., Duyster kontra Bizottság ügyben 2008. január 25‑én hozott végzésének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 38–43. pontja.