Language of document : ECLI:EU:F:2008:67

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. gegužės 22 d.

Byla F‑107/07

Constantin Daskalakis

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 2 dalis – Išmoka laikinai pareigas einančiam pareigūnui – Nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo C. Daskalakis prašo panaikinti 2007 m. birželio 28 d. Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą tiek, kiek šiuo sprendimu jam nesuteikiama Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 2 dalyje numatyta išmoka už ilgesnį kaip vienų metų laikotarpį.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Vertinimas dokumento pateikimo momentu

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnis)

Jeigu prieštaravimas dėl priimtinumo pateiktas dėl ieškinio, kuris Tarnautojų teismo kanceliarijoje gautas prieš įsigaliojant šio teismo procedūros reglamentui, reikia taikyti, pirma, Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnyje numatytas procesines normas, būtent nustatytąją šio straipsnio 3 dalyje, pagal kurią Tarnautojų teismas gali nuspręsti priimdamas nutartį ir nepradėdamas bylos nagrinėti iš esmės, ir, antra, normas dėl ieškinio priimtinumo, į kurias daroma nuoroda Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnyje, mutatis mutandis taikomame Tarnautojų teismui iki jo Procedūros reglamento įsigaliojimo.

Kadangi terminas pateikti prieštaravimą dėl priimtinumo tiek taikant Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnį, tiek Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnį pradedamas skaičiuoti nuo ieškinio įteikimo, tuo atveju, jeigu jis buvo įteiktas prieš įsigaliojant Tarnautojų teismo procedūros reglamentui, būtinai turi būti laikomasi tuo metu galiojusio termino, numatyto Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamente. Be to, pagal teisinio saugumo principą dėl to, kad įsigaliojo Tarnautojų teismo procedūros reglamentas, teisėtai negalėjo būti sutrumpintas prieštaravimo dėl priimtinumo pateikimo atskiruoju dokumentu terminas, kuris įsigaliojant šiam reglamentui jau buvo prasidėjęs.

Data, į kurią reikia atsižvelgti nustatant, ar buvo laikomasi šio termino, yra prieštaravimo dėl priimtinumo pateikimo Tarnautojų teismui data.

(žr. 23, 25 ir 26 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Lenz prieš Komisiją, T‑47/92, Rink. p. II‑2523, 34 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. balandžio 26 d. Sprendimo Falcione prieš Komisiją, F‑16/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑3 ir II‑A‑1‑7, 84 punktas; 2007 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Duyster prieš Komisiją, F‑82/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 40 punktas; 2008 m. sausio 25 d. Sprendimo Duyster prieš Komisiją, F‑80/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 38–43 punktai.