Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2008 m. balandžio 21 d.

Byla F‑78/07

Stanislava Boudova ir kt.

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas – Priskyrimas prie lygio – Pagalbiniai darbuotojai, paskirti pareigūnais – Iki naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo paskelbti konkursai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Ieškinio priimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo S. Boudova ir septyni kiti Komisijos pareigūnai prašo panaikinti sprendimą atmesti jų prašymą priskirti prie kito lygio.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procedūra – Ieškinio priimtinumas – Nagrinėjimas, atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo laikotarpiu galiojančias nuostatas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Nustatymas atsižvelgiant į prašymą priskirti prie kito lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Viešosios tvarkos išlyga – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas faktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnyje įtvirtinta nuostata, remiantis kuria Tarnautojų teismas gali nutartimi atmesti ieškinį, kuris pasirodė esąs akivaizdžiai atmestinas, yra procedūros taisyklė, taikoma nuo jos įsigaliojimo datos visiems ginčams, sprendžiamiems teisme, tačiau taip nėra teisės normų, kuriomis remdamasis Teismas gali, taikydamas šį straipsnį, pripažinti ieškinį akivaizdžiai nepriimtinu ir kurios gali būti taikomos tik ieškinio pareiškimo dieną, atveju.

(žr. 17 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 11 d. Nutarties Martin Beriejo prieš Komisiją, F‑60/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 25 punktas.

2.      Asmens nenaudai priimti aktai yra tik priemonės, sukeliančios privalomų teisinių pasekmių, kurios daro poveikį suinteresuotojo asmens interesams, iš esmės pakeisdamos jo teisinę padėtį, ir išreiškiančios galutinę institucijos poziciją. Jeigu pareigūnas yra pateikęs prašymą jį priskirti prie kito lygio, sprendimas dėl pareigūno paskyrimo į tarnybą, priimtas skiriant pareigūną bandomajam laikotarpiui, yra asmens nenaudai priimtas aktas. Būtent šiuo sprendimu apibrėžiamos pareigos, į kurias pareigūnas skiriamas, ir galutinai nustatomas atitinkamas lygis.

(žr. 31 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. gegužės 7 d. Sprendimo Barcella ir kt. prieš Komisiją, 191/84, Rink. p. 1541, 11 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. vasario 7 d. Sprendimo Tagaras prieš Teisingumo Teismą, T‑18/89 ir T‑24/89, Rink. p. II‑53, 38 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 26 punktas; 2006 m. kovo 15 d. Sprendimo Kimman prieš Komisiją, T‑44/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑71 ir II‑A‑2‑299, 40 punktas.

3.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose nustatyti skundo ir ieškinio pateikimo terminai yra viešosios tvarkos išlygos ir šalys bei teismas jų atžvilgiu neturi diskrecijos, nes šie terminai nustatyti tam, kad būtų užtikrintas teisinių situacijų aiškumas ir saugumas. Galimos išimtys ar nukrypti leidžiančios nuostatos turi būti aiškinamos siaurai.

Naujas faktas gali pateisinti prašymo peržiūrėti ankstesnį sprendimą, kuris nebuvo užginčytas per nustatytą terminą, pateikimą, tačiau Bendrijos institucijos priimtos priemonės konkrečios asmenų grupės naudai, nesant iš Pareigūnų tarnybos nuostatų išplaukiančios teisinės pareigos, laikytinos priemonėmis, kuriomis negalima remtis kitos institucijos atžvilgiu, siekiant pagrįsti ieškinio pagrindą dėl vienodo požiūrio principo pažeidimo.

(žr. 32, 35 ir 37 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Esly prieš Komisiją, 127/84, Rink. p. 1437, 10 punktas; 1990 m. sausio 18 d. Sprendimo Maurissen ir Union syndicale prieš Audito Rūmus, C‑193/87 ir C‑194/87, Rink. p. I‑95, 26 ir 27 punktai; 1997 m. sausio 23 d. Sprendimo Coen, C‑246/95, Rink. p. I‑403, 21 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1995 m. gruodžio 15 d. Nutarties Progoulis prieš Komisiją, T‑131/95, Rink. VT p. I‑A‑297 ir II‑907, 36 punktas; 1996 m. balandžio 23 d. Sprendimo Mancini prieš Komisiją, T‑113/95, Rink. VT p. I‑A‑185 ir II‑543, 20 punktas; 2004 m. spalio 28 d. Sprendimo Lutz Herrera prieš Komisiją, T‑219/02 ir T‑337/02, Rink. VT p. I‑A‑319 ir II‑1407, 110 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo De Bustamante Tello prieš Tarybą, T‑368/03, Rink. VT p. I‑A‑321 ir II‑1439, 70 punktas; 2006 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Lantzoni prieš Teisingumo Teismą, T‑156/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑189 ir II‑A‑2‑969, 104 punktas.