Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2008. március 6.

F‑55/07. sz. ügy

Giuseppe Tiralongo

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Volt ideiglenes alkalmazott – Kereset – Kártérítési kereset – Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:         Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben G. Tiralongo többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát azon kára megtérítésére, mely őt a Bizottság által a szerződése meghosszabbításával összefüggésben tanúsított jogellenes magatartás miatt állítólag érte.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – A keresetek elfogadhatósága – A keresetlevél benyújtásának időpontjában hatályos szabályok alapján történő értékelés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – Jogalapok

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Jóllehet a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 76. cikkében megfogalmazott szabály – amely szerint a Törvényszék a nyilvánvalóan elutasítandónak tűnő keresetet végzéssel elutasíthatja – olyan eljárási szabály, amelyet a hatálybalépésének időpontjától alkalmazni kell a Törvényszék előtt folyamatban lévő valamennyi jogvitára, ez nem vonatkozik azokra a jogi szabályokra, amelyek alapján a Törvényszék, e cikket alkalmazva, valamely keresetet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tekinthet, és amelyek kizárólag a kereset előterjesztésének időpontjában már hatályban lévő szabályok lehetnek.

(lásd a 26. pontot)

2.      Ha a tisztviselő a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében szereplő határidőkön belül nem indította meg a neki állítólagosan sérelmet okozó jogi aktus megsemmisítése iránti keresetet, nem orvosolhatja e mulasztást – a maga számára új keresetindítási határidőt kialakítva – az e jogi aktussal okozott kár megtérítése iránti kérelemmel, függetlenül a kár vagyoni vagy nem vagyoni jellegétől.

(lásd a 31., 33., 40. és 41. pontot)

Hivatkozás:

Az Elsőfokú Bíróság T‑27/90. sz., Latham kontra Bizottság ügyben 1991. január 24‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑35. o.) 38. pontja; T‑20/92. sz., Moat kontra Bizottság ügyben 1993. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑799. o.) 46. pontja, valamint T‑147/04. sz., Ross kontra Bizottság ügyben 2005. június 28‑án hozott végzésének (EBHT 2005., I‑A‑171. o. és II‑771. o.) 48. pontja.