Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

6 martie 2008

Cauza F‑55/07

Giuseppe Tiralongo

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Fost agent temporar – Acțiune – Acțiune în despăgubire – Neprelungirea unui contract pe perioadă determinată – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Tiralongo solicită în special obligarea Comisiei la plata de daune interese în repararea prejudiciului pe care pretinde că l‑a suferit și care, potrivit acestuia, rezultă dintr‑o serie de conduite ilicite de care s‑ar face vinovată Comisia în cadrul prelungirii contractului său

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură – Admisibilitatea acțiunilor – Apreciere în raport cu normele în vigoare în momentul depunerii cererii introductive

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 76)

2.      Funcționari – Acțiune – Acțiune în despăgubire – Motive

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

1.      Deși norma prevăzută la articolul 76 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, potrivit căreia Tribunalul poate să respingă prin ordonanță o acțiune care pare vădit inadmisibilă sau vădit nefondată, este o normă de procedură și, ca atare, se aplică încă de la data intrării în vigoare tuturor litigiilor pendinte la Tribunal, alta este situația normelor de drept în temeiul cărora Tribunalul poate, în conformitate cu acest articol, să aprecieze că o acțiune este vădit inadmisibilă și care nu pot fi decât cele aplicabile la data introducerii acțiunii.

(a se vedea punctul 26)

2.      Funcționarul care a omis să introducă, în termenele prevăzute la articolele 90 și 91 din statut, o acțiune în anularea unui act care, în opinia sa, îl lezează nu poate să repare această omisiune pe calea unei cereri de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acel act, rezervându‑și astfel noi termene de introducere a acțiunii, indiferent care este caracterul material sau moral al prejudiciului menționat.

(a se vedea punctele 31, 33, 40 și 41)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 24 ianuarie 1991, Latham/Comisia, T‑27/90, Rec., p. II‑35, punctul 38; 13 iulie 1993, Moat/Comisia, T‑20/92, Rec., p. II‑799, punctul 46; 28 iunie 2005, Ross/Comisia, T‑147/04, RecFP, p. I‑A‑171 și II‑771, punctul 48