Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2008. február 25.

F‑85/07. sz. ügy

Ana Anselmo és társai

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Kinevezés – Besorolási fokozatba sorolás – Belső versenyvizsga sikeres résztvevői – Új tény – Hiány – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Anselmo és a Tanács tíz másik tisztviselője lényegében a Tanács azon határozatainak megsemmisítését kérik, amelyek az érintettek B* besorolási osztályba való kinevezése során vagy ezen kinevezést követően eltörölték azt a besorolási fokozatban eltöltött szolgálati időt, amelyet az érintettek a C és a D besorolási osztályban szereztek.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – A keresetek elfogadhatósága – A keresetlevél benyújtásának időpontjában hatályos szabályok alapján történő értékelés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Jóllehet a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 76. cikkében megfogalmazott szabály – amely szerint a Törvényszék a nyilvánvalóan elutasítandónak tűnő keresetet végzéssel elutasíthatja – olyan eljárási szabály, amelyet a hatálybalépésének időpontjától alkalmazni kell a Törvényszék előtt folyamatban lévő valamennyi jogvitára; ez nem vonatkozik azokra a jogszabályokra, amelyek alapján a Törvényszék, e cikket alkalmazva, valamely keresetet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tekinthet, és amelyek kizárólag a kereset előterjesztésének időpontjában már hatályban lévő szabályok lehetnek.

(lásd a 17. pontot)

2.      Valamely tény csak azzal a kettős feltétellel nyithatja meg újból a keresetindítási határidőket, ha az „megváltoztatja a jogi és a tényleges helyzetet”, és „alkalmas arra, hogy lényegesen megváltoztassa azon személy helyzetét, aki valamely véglegessé vált határozat felülvizsgálatát akarja elérni”.

Nem lehet új ténynek minősíteni valamely személyi állománynak szóló közlemény intézmény általi közzétételét, amely közlemény arra korlátozódik, hogy emlékeztet a személyzeti szabályzat és a belső szabályok rendelkezéseinek hatályára, anélkül hogy azokhoz bármit hozzáfűzne, és amely csak megerősíti azon szabályok alkalmazását, amelyeket ezen közzététel nélkül is mindenképpen alkalmaztak volna.

(lásd a 25. és 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 232/85. sz., Becker kontra Bizottság ügyben 1986. november 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3401. o.) 10. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑58/89. sz., Williams kontra Számvevőszék ügyben 1991. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑77. o.) 46–48. pontja; T‑186/98. sz., Inpesca kontra Bizottság ügyben 2001. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2001., II‑557. o.) 51. pontja; T‑171/05. sz., Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2006. október 3‑án hozott ítéletének (EBHT 2006., I‑A‑2‑195. o. és II‑A‑2‑999. o.) 24. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑92/05. sz., Genette kontra Bizottság ügyben 2007. január 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑1. o. és II‑A‑1‑1. o.) 61. pontja.