Language of document :

Žaloba podaná dne 20. října 2008 - Schuerings v. Evropská nadace odborného vzdělávání

(Věc F-87/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníce řízení

Žalobkyně: Gisela Schuerings (Nice, Francie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace odborného vzdělávání

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované o propuštění žalobkyně a uložení Evropské nadaci odborného vzdělávání nahradit majetkovou a nemajetkovou škodu utrpěnou žalobkyní

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí o propuštění ze dne 23. října 2007 týkají se žalobkyně, přijaté Evropskou nadací odborného vzdělávání;

v potřebném rozsahu zrušit výslovné rozhodnutí Evropské nadace odborného vzdělávání ze dne 10. července 2008 o zamítnutí stížnosti, kterou žalobkyně podala na základě článku 46 pracovního řádu ostatních zaměstnanců a čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit Evropské nadaci odborného vzdělávání zaplacení částky 125 000 euro jako náhradu majetkové škody;

uložit Evropské nadaci odborného vzdělávání zaplacení částky 50 000 euro jako náhradu nemajetkové škody;

uložit Evropské nadaci odborného vzdělávání náhradu nákladů řízení.

____________