Language of document :

Sag anlagt den 20. oktober 2008 - Schuerings mod Fondation européenne pour la formation

(Sag F-87/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gisela Schuerings (Nice, Frankrig) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Fondation européenne pour la formation

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen truffet af Fondation européenne pour la formation om at afskedige sagsøgeren, og Fondation européenne pour la formation tilpligtes at betale erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 23. oktober 2007 om afskedigelse af sagsøgeren, truffet af Fondation européenne pour la formation.

Om fornødent annullation af den udtrykkelige afgørelse truffet af Fondation européenne pour la formation den 10. juli 2008 om afslag på sagsøgerens klage, indbragt i henhold til artikel 46 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og vedtægtens artikel 90, stk. 2.

Fondation européenne pour la formation tilpligtes at betale 125 000 EUR i erstatning for det økonomiske tab.

Fondation européenne pour la formation tilpligtes at betale 50 000 EUR i erstatning for det ikke-økonomiske tab.

Fondation européenne pour la formation tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________