Language of document :

Acțiune introdusă la 20 octombrie 2008 - Schuerings/Fundația Europeană de Formare

(Cauza F-87/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Gisela Schuerings (Nisa, Franţa) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Fundația Europeană de Formare

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de concediere a reclamantei, precum și obligarea Fundației Europene de Formare la repararea prejudiciului material și moral suferit de reclamantă.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei de concediere din 23 octombrie 2007 care o privește pe reclamantă, adoptată de Fundația Europeană de Formare;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Fundației Europene de Formare din 10 iulie 2008 privind respingerea reclamației depusă de reclamantă în temeiul articolului 46 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și al articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

obligarea Fundației Europene de Formare la plata unei sume de 125 000 de euro cu titlu de daune materiale;

obligarea Fundației Europene de Formare la plata sumei de 50 000 de euro cu titlul de daune morale;

obligarea Fundației Europene de Formare la plata cheltuielilor de judecată.

____________