Language of document :

Tožba, vložena 20. oktobra 2008 - Schuerings proti Evropski fundaciji za usposabljanje

(Zadeva F-87/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Gisela Schuerings (Nica, Francija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska fundacija za usposabljanje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Odločbe tožene stranke o odpustu tožeče stranke ter naložitev Evropski fundaciji za usposabljanje povračila premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropske fundacije za usposabljanje z dne 23. oktobra 2007 o odpustu tožeče stranke naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se razglasi za nično izrecna Odločba Evropske fundacije za usposabljanje z dne 10. julija 2008 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi člena 46 RAA in člena 90(2) Kadrovskih predpisov;

Evropski fundaciji za usposabljanje naj se naloži plačilo premoženjske škode v znesku 125.000 eurov;

Evropski fundaciji za usposabljanje naj se naloži plačilo nepremoženjske škode v znesku 50.000 eurov;

Evropski fundaciji za usposabljanje naj se naloži plačilo stroškov.

____________