Language of document :

10. oktoobril 2008 esitatud hagi - Gheysens versus nõukogu

(Kohtuasi F-83/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Johan Gheysens (Mechelen, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada nõukogu otsus, millega kinnitati hageja töölevõtmise tingimused nii, et lepingu kestus ei ületa kahte aastat ning ta määrati III tegevüksuse palgaastme 11 järku 1, ning nõue tunnistada õigusvastaseks muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 88 selles osas, milles järjestikulisi tähtajalisi lepinguid võib sõlmida ajaks, mis ei ületa kolme aastat.

Hageja nõuded

Tunnistada õigusvastaseks muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 88 selles osas, milles järjestikulisi tähtajalisi lepinguid võib sõlmida ajaks, mis ei ületa kolme aastat;

tühistada nõukogu otsus, millega kinnitati hageja töölevõtmise tingimused nii, et lepingu kestus ei ületa kahte aastat ning ta määrati III tegevüksuse palgaastme 11 järku 1;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________