Language of document :

Acțiune introdusă la 10 octombrie 2008 - Gheysens/Consiliul

(Cauza F-83/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Johan Gheysens (Mechelen, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Consiliului de stabilire a condițiilor de angajare a reclamantului, în măsura în care aceasta limitează durata contractului său la doi ani și îl încadrează în grupa de funcții III, gradul 11, prima treapta, precum și constatarea nelegalității articolului 88 din RAA, în măsura în care admite succesiunea contractelor cu durată determinată până la limita totală de trei ani

Concluziile reclamantului

Constatarea nelegalității articolului 88 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, în măsura în care admite succesiunea contractelor cu durată determinată până la limita totală de trei ani;

anularea deciziei Consiliului de stabilire a condițiilor de angajare a reclamantului, în măsura în care aceasta limitează durata contractului său la doi ani și îl încadrează în grupa de funcții III, gradul 11, prima treapta;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

____________